Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

"Persona" Konrada Sikory

6 października br. w dukielskim muzeum odbyła się promocja zbioru dramatów "Persona" Konrada Sikory i kameralna wystawa prac Joanny Smoli, duklanki obecnie mieszkającej poza Duklą.

Przybyłych licznie gości powitał gospodarz muzeum dyrektor Waldemar Półchłopek. Młodego dramaturga zaprezentowała poetka Olga Lalic-Krowicka. Ona zaprezentowała także dorobek autorki wystawianych prac i odczytała jej opowiadanie. W promocję włączyli się licealiści, koleżanki i koledzy Konrada Sikory. Natalia George i Ola Ziemba odczytały poemat "Rozmowa dwóch". Autor odczytał treny, napisane w ostatnich dniach po tragicznej śmierci koleżanki z Zawadki Rymanowskiej.

Konrad Sikora jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dukli im. św. Jana z Dukli, mieszka w Zawadce Rymanowskiej. Jest stypendystą naukowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dziedzinie botaniki i entomologii., współpracuje z nauczycielem biologii panią Marią Walczak, która jest jego opiekunem naukowym. Zajmuje się obserwacja i badaniem pszczół i roślin. Redaguje broszury tematyczne.

Debiutował w 2008 roku sztuką "Jak się narodził Chrystus, czyli Jasełka", która była czterokrotnie wystawiana w Warszawie w ramach zbiórki pieniędzy na remont cerkwi. W październiku 2008 roku wystawił dramat "Sprzecznicę dramę długą". Współpracuje z dziećmi i z młodzieżą z Zawadki Rymanowskiej. Pisze dramaty, wiersze i ballady, a także rozważania okolicznościowe nabożeństw katolickich. Swoje debiutanckie prace opublikował na łamach "Nadwisłocza" oraz "Radostowy", a także w antologii "Lament smoleńsko-katyński".

2010-10-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.