Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Z życia sanktuarium

5 kwietnia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego w dukielskim sanktuarium uroczystą sumę sprawował ks. biskup Marian Rojek. Dostojnego gościa powitał kustosz sanktuarium o. Krystian Olszewski. Przytoczył słowa metropolity przemyskiego Józefa Michalika, który podczas rezurekcji prosił o świadectwo żywej wiary. Modlimy się dzisiaj za czcicieli św. Jana z Dukli aby byli ludźmi kościoła, ludźmi żywej wiary, aby umieli po imieniu nazywać grzech i po imieniu opowiadać się za świętością. Pamiętamy w modlitwie o naszym arcybiskupie Józefie Michaliku, biskupie Adamie Szalu oraz o seniorze Ignacym Tokarczuku. Modlimy się również w czasie dzisiejszej uroczystości w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji sługi bożego Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca oraz o kanonizację patrona polskich Bernardynów i patrona Warszawy Władysława z Gielniowa. Biskup Marian Rojek swoją homilię poświęcił tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tak jak uczniowie idący do Emaus rozpoznali tajemnicę Chrystusa przy łamaniu chleba tak i my starajmy się poznawać Zmartwychwstałego. Również to sanktuarium zawiera w sobie tajemnicę świętości i życia świętego Jana. Zgłębiajmy te tajemnice i żyjmy nimi jak czynił to Jan Paweł II, powiedział ks. biskup.

Stanisław Kalita

2010-04-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.