Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

90% dofinansowania na zakup i instalację zestawów solarnych

Gmina DUKLA przystąpiła do prac nad wnioskiem o 90% dofinansowanie gospodarstw domowych z Gminy DUKLA w zakupie i instalacji zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody.

Pierwszy etap działań związanych ze zdobyciem dofinansowania na kolektory słoneczne, to zebranie ankiet od mieszkańców z deklaracją uczestnictwa w projekcie. Etap ten zostanie zakończony 30 LISTOPADA 2010r.
Na stronie www.dukla.pl będą zamieszczane informacje o kolejnych etapach związanych z oceną wniosku. Przewiduje się, że informację o przyjęciu projektu do realizacji Gmina otrzyma w trzecim kwartale 2011 roku.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2012 rok.
Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i dokonania wpłat udziału własnego przez mieszkańców gminy.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy DUKLA posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wyrażających zgodę na udostępnienie nieruchomości na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Projekt nie dotyczy firm i instytucji.
Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest wypełniona i podpisana ankieta dostarczona do Urzędu Gminy w Dukli pokój numer 9.
W związku z rozpoczęciem prac nad wnioskiem przez Gminę Dukla prosimy o bezzwłoczne składanie wypełnionych zgłoszeń do 30 listopada 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.
Po tym terminie chętni wpisywani będą na listę rezerwową.

2010-11-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.