Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Żałobna msza św za Stanisława Zająca

Żałobną mszę św. w jasielskim kościele farnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny prowadzili biskup Adam Szal z Przemyśla oraz biskup diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski.

Na pogrzeb przybyli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprezes PiS Marek Kuchciński. Byli przedstawiciele klubów parlamentarnych, władze samorządowe woj. podkarpackiego.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli także przedstawiciele naszej gminy z burmistrzem Markiem Górakiem, zastępcą Andrzejem Bytnarem, prezesem Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli Władysławem Turkiem. W koncelebrze brał udział gwardian dukielski Krystian Olszewski oraz ok. 150 kapłanów.

Stanisław Zając był przewodniczącym klubu senackiego PiS, pełnił też funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej. W latach 1997 - 2001 był wicemarszałkiem Sejmu. Miał 60 lat.

Dla Dukli okazał sporą pomoc w ratowaniu pustelni św. Jana z Dukli przed osuwiskiem.

Stanisław Kalita

2010-04-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.