Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nowe władze Stowarzyszenia w Równem

19.02.2010 w sali domu ludowego w Równem odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Miłośników Równego ,,Równianie” w Równem. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia złożył Władysław Dązbasz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Zbigniew Uliasz. Po przedstawieniu historii Stowarzyszenia i działalności w latach 2003 – 2009 przeprowadzono wybory. W wyniku wyborów skład Zarządu przedstawia się następująco:

Władysław Dązbasz - prezes
Krystyna Patla - wiceprezes
Zofia Wajda - sekretarz
Jan Marszał - skarbnik
Janina Bałon – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna bez zmian.
Zbigniew Uliasz - przewodniczący
Halina Bałon i Beata Bek – członkowie

kbr
2010-04-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.