Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kurs instruktora piłki nożnejKurs instruktora piłki nożnej organizowany jest przez PWSZ w Krośnie w ramach projektu "Podnoszę swoje kwalifikacje i wpływam na wzrost poziomu turystyki na Podkarpaciu - organizacja szkoleń zawodowych z zakresu sektora turystyki, sportu i rekreacji" .

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • dorosłe osoby pracujące, (nie prowadzące działalności gospodarczej),
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
 • posiadające wykształcenie co najmniej średnie,
 • legitymujące się dobrym stanem zdrowia.

  Rekrutacja przebiegała będzie w dwóch etapach:

 • I etap - złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
 • II etap - polegał będzie na przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności technicznych - uproszczona wersja testu Ksiondy, Szczechowicza (podania, żonglerka, strzały i dośrodkowania).
  II etap odbędzie się 30 sierpnia 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, sala nr 2 o godz. 16.15.
  Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty)!

  Program ogólny kursu:
 • Teoria i metodyka piłki nożnej,
 • Historia piłki nożnej,
 • Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia,
 • Organizacja zawodów i turniejów,
 • Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry.

  Co oferujemy?

 • bezpłatny kurs instruktora sportu piłki nożnej,
 • 150 godzin zajęć dydaktycznych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW.

  Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • ksero świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 do 27 sierpnia 2010 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

  KONTAKT:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Rynek 1
  38-400 Krosno
  Pokój nr 4
  tel.: 13 43 755 18
  e-mail: projekty@pwsz.krosno.pl

  Wymagany komplet dokumentów!!!

  Osoby ostatecznie zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą dostarczyć odpis świadectwa lub dyplomu, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w kursie instruktora sportu.

  Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie, każdy uczestnik otrzyma legitymację instruktora sportu.
  Zajęcia odbywać się będą w budynkach PWSZ w Krośnie.
  Szkolenie zorganizowane zostanie w 12 osobowej grupie.

  Planowany termin realizacji kursu: wrzesień - grudzień 2010 r.

  Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania:

  Regulamin rekrutacji (*.doc)
  Formularz zgłoszeniowy (*.doc)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*.doc)
  Oświadczenie o zatrudnieniu (*.doc)

  2010-08-18
 •  

  Gmina Dukla
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  e-mail: gmina@dukla.pl

  Urząd Miejski w Dukli
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

  Transgraniczna Informacja Turystyczna
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 433-56-16

  Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

  Deklaracja dostępności

  © 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.