Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Strażacy w akcji

Ćwiczebna ewakuacja szkoły w Iwli

Dym na korytarzu, otwierają się klasy i dzieci pod opieką nauczycieli opuszczają szkołę. Da się zauważyć pośpiech, ale nie panikę. Rozlega się dźwięk syreny strażackiej. Rozpoczęły się ćwiczenia - ewakuacja szkoły w Iwli 15.10.2010 roku. Pierwsza pojawia się jednostka OSP z Dukli. Strażacy w pośpiechu wyskakują z wozu pożarniczego, lokalizują miejsce pożaru rozwijają węże. Dojeżdża jednostka OSP Równe, nowo zakupionym wozem strażackim. Strażacy wyskakują z wozu podbiegają do dowodzącego i wykonują polecenia. W aparatach tlenowych wchodzą do budynku szkoły. Nikt nie wie co oni tam robią. Nagle pojawiają się z poszkodowanym na noszach. Poszkodowanym okazał się manekin, którego stan wymagał udzielenia pomocy przez zastosowanie sztucznego oddychania i masażu serca. Nasi strażacy spisali się na medal. Wielu obserwatorów nie mogło wyjść z podziwu jak strażacy potrafią poruszać się po nie znanym terenie przy tak ograniczonej widoczności przez sztuczny dym. Zapytani uśmiechają się "...e takie warunki to pestka. Tu było łatwo. Jak na prawdę się pali to nie widać dłoni jak wyciągniesz rękę , a nie wiesz co cię czeka dalej".
Obserwatorami akcji był z-ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. mgr inż. Jan Szmyd. Tadeusz Sieniawski Członek Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Biura Terenowego w Krośnie. Burmistrz Gminy Dukli - Marek Górak. Mariusz Kozak i Ireneusz Długosz z Wydziału Operacyjno Szkoleniowego PSP w Krośnie.
Na zakończenie dokonano przeglądu wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Dukla oraz wręczono listy gratulacyjne premiera Donalda Tuska za udział w akcjach podczas powodzi, w których brali udział także nasi strażacy.

Witold Puz

2010-10-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.