Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

10 lat Zespołu Równianie

13 listopada br. , z okazji 10. lecia istnienia Zespołu Równianie w Równem w domu ludowym odbyła się VIII Biesiada Równeńska. Imprezę otwarła i przybyłych gości przywitała Grażyna Kłap - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, inicjatorka powstania zespołu. W biesiadzie uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, skarbnik gminy Dukla Elżbieta Wróbel, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz, ks. Zdzisław Długosz, ks. Marian Szumigraj - proboszcz parafii w Równem, Władysław Dązbasz - prezes Stowarzyszenia Równianie, radny Rady Miejskiej w Dukli Jan Marszał, sołtyska wsi Irena Bogaczyk. Wystąpiły gościnnie zespoły: Wietrtznianie, Łęczanie i Haczowianie. Burmistrz gminy Dukla ufundował statuetkę z okazji dziesięciolecia działalności artystycznej Zespołowi Równianie, którą przekazał na ręce p. Grażyny Kłap. Jubilaci wystąpili z przedstawieniem "Dwa światy" w nowych strojach z regionu krośnieńskiego. Ich zakup został sfinansowany przez KGW w Równem, a toczki nieodpłatnie wykonała p. Janina Szczepanik - wieloletnia członkini Koła i Zespołu.
Zespół Równianie działa od października 2000 roku. Teksty i scenariusze pisane sa wierszem i gwarą. Ich autorkami są nauczycielki z równieńskiej szkoły: Beata Bek, Krystyna Patla oraz Zofia Wajda. One też zajmują się choreografią i scenerią, a w niektórych spektaklach występują jako aktorki. Pierwszy przygotowany przez nich obrzęd to kiszenie kapusty. Kolejne to równeńskie wesele, opowieść strażacka, , opowieść żniwna. Do zespołu należą osoby starsze, młodzież i dzieci. Celem Zespołu jest nie tylko pielęgnowanie i przekazywanie tradycji naszych pradziadów, ale także branie z nich wzorców.

Krystyna Boczar-Różewicz2010-11-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.