Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja Burmistrza Gminy Dukla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Szopa zamieszkały w miejscowości Wietrzno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Michał Szopa spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe oraz wykazał się największą wiedzą, umiejętnościami i innymi kompetencjami adekwatnymi do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora MOSiR-u w Dukli.

Dukla, dnia 10 grudnia 2010 roku

Burmistrz
Marek Górak

2010-12-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.