Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

DUKLA I OKOLICE OKIEM KAMERY - KONKURS FILMOWY

  1. Celem konkursu jest propagowanie walorów gminy Dukla. Integracja środowiska lokalnego. Promowanie aktywnej postawy mieszkańców. Rozwijanie w teorii i praktyce różnorodnych zainteresowań związanych z filmem: literackich, aktorskich czy operatorskich. Tworzenie różnych form filmowych.
  2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli.
  3. Zgłoszenie filmu w dowolnej formie i technologii (film fabularny, teledysk, animacja, dokument itp), w którym motywem przewodnim będą walory przyrodnicze, architektoniczne lub inne Gminy Dukla.
  4. Aby zgłosić film do konkursu należy dostarczyć najpóźniej do 20 maja 2011roku: a) kopię filmu na kasecie VHS (PAL) lub w formie cyfrowej na płycie CD (w jednym z formatów: divx, mpeg, swf, real video, quick time, videoCD) lub DVD, - w przypadku uczniów podać szkołę, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego autora. Autor filmu musi być mieszkańcem Gminy Dukla. b) Czas trwania filmu nie mniej niż 10 i nie więcej niż 60 minut. c) Filmy należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4 , 38-450 Dukla d) Do konkursu można zgłosić dwa filmy. e) Zgłaszający zgadza sie na pokaz swojego obrazu podczas różnych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury f) Filmów zgłoszonych do konkursu organizator nie zwraca.
  5. Kategorie wiekowe a) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum b) Szkoły średnie i dorośli W kategorii wiekowej a) szkoły podstawowe i gimnazja nagrody rzeczowe natomiast w kategorii b) szkoły średnie i dorośli nagrody finansowe.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 maja 2011r.
  7. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.
  8. Wszystkie zgłoszone filmy konkursowe pozostają w archiwum organizatora konkursu.
  9. Organizator może odmówić przyjęcia filmu konkursowego lub wycofać go z konkursu, jeżeli zostanie zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec w/w regulaminu.
  10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.


Ośrodek Kultury w Dukli
38-450 Dukla
ul. Kościuszki 4
tel.13 4330025
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

2011-03-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.