Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Gminne Eliminacje Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego1.CEL

 • upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin,
 • aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu ,
 • integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym,
 • popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania w każdych warunkach,
 • likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

2. UCZESTNICY

Uczestniczyć mogą wszyscy chętni niezrzeszeni od trzech lat w sekcjach tenisa stołowego , klubach sportowych.

3. ORGANIZATORZY

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
 • UKS TKKF Dukla

4. TERMIN I MIEJSCE

 • 19 marzec 2011 r.
 • hala sportowa- MOSiR , godz. 9.00

5. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA

 • zawody przeprowadzane będą w grupach indywidualnych wg. przepisów PZTS, systemem pucharowym lub każdy z każdym decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed zawodami.
 • współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn;
do 13 latrocznik 1998 i młodsi
od 14 do 16 lat1995 - 1997
od 17 do 19 lat1992 - 1994
od 20 do 44 lat1967 - 1991
45 lat i powyżej1966 i starsi
 • osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
 • do eliminacji wyższego szczebla, aż do finału wojewódzkiego przechodzą zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach.

6. NAGRODY

Przewiduje się nagrody w postaci dyplomów i pucharów za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • obowiązkowy strój sportowy, zamienne obuwie sportowe z białą podeszwą

Zgłoszenia z podziałem na kategorie wiekowe w terminie do 18 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1A tel. 134330335, 691087355 lub w formie elektronicznej pod adresem mosir@dukla.pl

Karta zgłoszeniowa

Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczna interpretacje postanowień niniejszego regulaminu.

2011-03-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.