Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Płatności bezpośrednie 2011

Wnioski można składać także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 10 czerwca 2011 r., jednak za każdy dzień opóźnienia odliczany jest 1% płatności.

Od tego roku wprowadzono możliwość wypełniania wniosków przez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostęp do formularza uzyskuje się po nadaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przez kierownika biura powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedzibę rolnika. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jak co roku, świadczyć będzie usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności. Przez cały okres przyjmowania wniosków rolnicy będą mogli korzystać z usług w Powiatowym Zespole Doradców w Krośnie jak również w punkcie gminnym w Dukli. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 24 539

kbr

2011-03-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.