Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przez górkę do sąsiada

Tytuł projektu: Przez górkę do sąsiada

Wartość projektu: około 47 tys. €, w tym gminy Dukla – partnera wiodącego: około 40 tys.€, w tym udział środków z EFRR: 85%, środki z budżetu państwa:  5%, wkład własny: 10%. Wkład Obec Vyšná Pisaná - partnera słowackiego: około 7 tys. €, w tym udział środków z EFRR: 85%,  środki z budżetu państwa: 10%,  wkład własny: 5%.

Projekt był realizowany w terminie: 1.04.2017- 31.03.2018 r.

W ramach projektu  zrealizowano:

  1. Zmodernizowano turystyczny szlak pieszy po obu stronach granicy. Wydzielono po stronie polskiej na terenie Olchowca z części żółtego szlaku ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Olchowiec” i poszerzono ją o część nową, tak aby miała kształt pętli.
  2. Połączono ścieżkę przyrodniczo-kulturową ze szlakiem żółtym po stronie słowackiej przez szczyt Baranie („górka”).
  3. Wyposażono ścieżkę przyrodniczo-kulturową w małą architekturę turystyczną: tablice informacyjne, ławki, miejsce na ognisko z ławkami, kierunkowskazy, drogowskazy.
  4. Stworzono mobilny przewodnik z wykorzystaniem nowoczesnej technologii opartej na działaniu w terenie nowoczesnych nadajników radiowych (Bluetooth) tzw. „beaconów” umożliwiającego turystom niezorganizowanym (rodziny, grupy przyjaciół, uczniowie) odkrywanie atrakcyjnych miejsc i edukacje przyrodniczo-historyczną w terenie. Umieszczono nadajniki po obu stronach granicy.
  5. Wydano przewodnik po ścieżce przyrodniczo-kulturowej zawierający opisy przyrody i atrakcje historyczne i kulturowe (15 przystanków) w nakładzie 2 tys. sztuk. – trójjęzyczny (języki: polski, słowacki, angielski).
  6. Wydano ulotkę informacyjną o przystankach na ścieżce w nakładzie 10 tys. sztuk - trójjęzyczną (języki: polski, słowacki, angielski).
  7. Wydano ulotkę informacyjną przez partnera słowackiego o szlaku i Vyšnej Pisanej w nakładzie 5 tys. szt. - trójjęzyczną (języki: polski, słowacki, angielski).
  8. Zorganizowano wydarzenie promującego modernizację szlaku i powstanie ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec”.

Projekt „Przez górkę do sąsiada” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5%.

2018-06-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.