Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli

„Muzyka łączy narody”

Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli

                Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację grantu pn. „Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli – Muzyka łączy narody”. Koncert zostanie zorganizowany w Muzeum Historycznym  - Pałac w Dukli, wezmą w nim udział: zespół muzyki kameralnej z Francji i Ośrodka Kultury w Dukli. W ramach realizacji projektu zostanie wykonana promocja wydarzenia. Koncert organizowany jest dla mieszkańców gminy Dukla jak również dla mieszkańców zamieszkujących cały obszar LGD „Kraina Nafty”.  Wartość  grantu wynosi 15 000,00 zł i jest w 100% dofinansowana.

2018-01-11
Krystyna Boczar-Różewicz

GMINNY KLUB SENIORA W DUKLI

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie integracji społecznej.                Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 932.097,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi          885.492,10 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.10.2017 do 31.03.2020 r.

Cel główny projektu:


Zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych na poziomie lokalnym.

Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w Gminie Dukla.

2017-11-09
JB

Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej

Tytuł projektu: Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych.

Wartość projektu: 12 900,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 12 800,00 zł, udział własny: 100,00 zł.

Termin realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 31.07.2017 r.

Projekt realizowany przez Gminę Dukla w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego.

2017-02-01
Admin

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.