Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

954,9 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia w gminie Dukla

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 814 279,43 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018


Kolejny sukces Gminy Dukla w zakresie pozyskania środków na rozwój i upowszechnianie oświaty. Tym razem ponad 800 tyś. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

Po długich negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 868.039,43 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 814.279,43 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.