Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rolnictwo i Łowiectwo

Obwieszczenie_ARG.6151.12.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu Zdroju 2021/2022

Obwieszczenie_ARG.6151.11.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Dukli 2021/2022

Obwieszczenie ARG.6151.10.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli 2021/2022

Obwieszczenie ARG.6151.20.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "PONOWA" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.18.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" w Rymanowie, KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju, KŁ "Zacisze" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.14.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Obwieszczenie ARG.6151.2.2020 plan polowań zbiorowych dodatkowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "ŻBIK" w Iwoniczu-Zdroju

Obwieszczenie ARG.6151.10.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.8.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" Rymanów

Obwieszczenie ARG.6151.5.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Krośnie 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli 2019/2020

Obwieszczenie G.6151.13.2019 informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

KŁ "Ponowa" Krosno - książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Obwieszcznie G.6151.6.2019 Plan polowania wielkoobszarowego na terenie Gminy Dukla

Plan polowania wielkoobszarowego KŁ "Ryś" Rymanów

Obwieszczenie plany polowań zbiorowych dodatkowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Obwieszczenie informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Obwieszczenie plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" Rymanów

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.