Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Dukli


W poniedziałek 8 czerwca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Dukli, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przedstawił radnym raport  o stanie Gminy Dukla za rok 2019, po czym radni podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Uchwała została podjęta jednomyślnie, „za” głosowało 15 radnych. Radni Rady Miejskiej w Dukli, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawionej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli Ewę Przystasz i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika gminy Dukla udzielili burmistrzowi Dukli absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. „Za” głosowało 14 radnych. Uchwała zostało podjęta jednomyślnie.

Burmistrz Andrzej  Bytnar podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Podziękował również współpracownikom, zastępcy burmistrza Łukaszowi Pirogowi, skarbnikowi gminy Dukla Jolancie Bik za czuwanie nad budżetem, sołtysom i wszystkim którzy przyczynili się do realizacji budżetu, także krytykującym, ponieważ krytyka może być konstruktywna, w przeciwieństwie do krytykanctwa. Na zakończenie przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik  pogratulował burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w 2019 roku.

Krystyna Boczar-Różewicz

2020-06-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.