Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uczczono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej


Bitwa Warszawska toczyła się w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej i zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę. Na przedpolach Warszawy zatrzymano pochód Armii Czerwonej na zachód Europy. Polskie zwycięstwo w 1920 roku przeszło do historii jako jedna z najważniejszych batalii w dziejach Europy.

Tegoroczne obchody  Święta Wojska Polskiego połączone były z uczczeniem setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w całym kraju odbyło się wiele uroczystości, chociaż ze względu na pandemię koronawirusa z pewnymi ograniczeniami. W gminie Dukla w kościele OO. Bernardynów została odprawiona Msza św. czcząca święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i za Ojczyznę. Piękne kazanie wygłosił o. gwardian Tacjan Mróz z klasztoru OO. Bernardynów, powiedział m.in.: …..Jest sierpień 1920 roku, Armia Czerwona napada na Polskę, która dopiero co Zmartwychwstała po 123 latach niewoli…. Naród polski staje w bohaterskiej obronie Ojczyzny, w kościołach ludzie błagają Boga o ratunek, a w Częstochowie wzywają na pomoc Królową Polski. Naród polski chwyta za broń, dochodzi do decydującej bitwy pod Warszawą i dokonuje się niezwykła rzecz w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 roku, Armia Polska zwycięża Armię Czerwoną. Zwycięstwo żołnierza polskiego zahamowało zamierzony pochód krwawej i ateistycznej rewolucji poprzez Polskę na całą Europę. Polska stała się prawdziwym przedmurzem chrześcijaństwa……, wobec tak licznego najeźdźcy Polacy zdołali pokonać wroga. To wydarzenie, niezwykłe wydarzenie nazywamy „cudem nad Wisłą” i 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata. ….. Ta dzisiejsza uroczystość setna rocznica Bitwy Warszawskiej „cudu nad Wisłą” powinna być dla nas historyczną lekcją mądrości i dowodem, że zawsze trzeba bronić i rozwijać cywilizację chrześcijańską w naszej Ojczyźnie. Dziękując Panu Bogu za dar wolności pytamy za Juliuszem Słowackim: Szli krzycząc Polska, Polska. …Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka. Spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka?.....Jakiej Polski zatem dzisiaj pragniemy i myślę, że wspaniałej podpowiedzi udzielił nam sługa Boży Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Jego słowa są po dziś dzień aktualne: pragniemy Polski wolnej, pragniemy Polski wierzącej, pragniemy Polski miłującej społecznie i pragniemy Polski solidarnej. Polska – to zbiorowy obowiązek – Cyprian Kamil Norwid, Polska to jest wielka rzecz – Stanisław Wyspiański…….

Po Mszy świętej zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Teresa Belcik złożyli wieniec okolicznościowy i zapalili znicz pod Krzyżem Pojednania.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2020-08-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.