Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej w Równem


9 czerwca br. we wtorek o godz. 11.00 odbyła się w Szkole Podstawowej w Równem uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę  sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Piotr Babinetz i Piotr Uruski  przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik, Bogdan Drozd radny RM w Dukli z Równego, władze gminy: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i jego zastępca Łukasz Piróg, księża z parafii Równe i rodzice dzieci uczących się w szkole. Uroczystość prowadziła dyrektorka Szkoły Podstawowej w Równem Katarzyna Reczkowska-Buryła, na wstępie przywitała przybyłych gości i powiedziała, że szkoła w Równem liczy razem z oddziałami przedszkolnymi 155 uczniów, a istniejąca maleńka sala gimnastyczna nie spełniała żadnych standardów. W tej sali przez wiele lat musiały ćwiczyć dzieci. Taka duża wieś jak Równe, licząca prawie 2 tys. mieszkańców,  zasługuje na to, aby w szkole była sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Ogromnie się cieszę, że 5 czerwca ruszyły prace – dodała. Następnie głos oddała burmistrzowi Dukli Andrzejowi Bytnarowi, gospodarzowi gminy Dukla. Projekt na budowę Sali gimnastycznej do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu 2019 roku, a w grudniu dowiedzieliśmy się , że otrzymamy dofinansowanie wysokości  1 450,0 tys. zł.    17 grudnia 2019 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem. (…) Po wyłonieniu w procedurze przetargowej wykonawcy, którym została firma Pro-Inwest Mariusz Szczepański z Krosna 20 maja 2020 podpisano umowę. W zakresie prac jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Równem o salę gimnastyczną z łącznikiem komunikacyjnym oraz przebudową przyziemia budynku dla potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego nowej Sali gimnastycznej. Wymiary sali gimnastycznej: 12x24x6,6 m. Realizacja zadania ma być zakończona do 31.07.2021 roku. Całkowity koszt budowy Sali gimnastycznej to 1 715 850,00 zł – powiedział Burmistrz Andrzej Bytnar. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Piotr Uruski, który powiedział: na zadania inwestycyjne w 2019 roku było przeznaczone 200 mln zł ze  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019, a potrzeb było  na 1, 1 mld zł. Zatem nie łatwo było pozyskać te środki, konkurencja była bardzo duża. Tak mamy założone w tym zadaniu, że wartość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50% finansują gminy.

Następnie ks. Piotr Leja wikariusz z równieńskiej parafii odczytał akt erekcyjny rozpoczynający budowę, który dyrektorka szkoły włożyła do kapsuły. Został on poświęcony przez ks. proboszcza z parafii Równe Wojciecha Kisiela i zamurowany przez uczestników uroczystości. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu państwowego.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

 

 

2020-06-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.