Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uchodźcy z Ukrainy w gminie Dukla


Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku, Ukraińcy bronią się dzielnie już ponad miesiąc, mimo planowanego przez Federację Rosyjską blizkriegu.  Z bombardowanych miast uciekają ludzie, przede wszystkim matki z dziećmi i osoby starsze. Nasze województwo, podobnie jak lubelskie, jest województwem w którym znajdują się punkty recepcyjne przyjmujące uciekających uchodźców z Ukrainy. Do tej pory do Polski przybyło 2,344 tys. osób uciekających przed wojną.

W gminie Dukla znajduje się około 200 uchodźców (ta liczba jest bowiem ruchoma, ale oscyluje koło 200), których przyjęli do swoich domów mieszkańcy naszej gminy. Od początku wojny trwają u nas zbiórki najpotrzebniejszych dla uchodźców rzeczy, którzy często zabrali z sobą jedną walizkę, a z ubrań mieli tylko to w co byli ubrani. Zgromadzone z przeprowadzonych zbiórek rzeczy: żywność, w tym ta z dłuższym terminem przechowywania, środki higieny osobistej, ubrania przekazywane są uchodźcom mieszkającym u nas, a część przekazana na Ukrainę. Zbierano również środki opatrunkowe, zabawki dla dzieci.  Organizatorami zbiórek były Ochotnicze Straże Pożarne działające w gminie Dukli, Caritas Polska działająca przy SP w Dukli, W pomoc dla uchodźców zaangażowali się także dukielscy przedsiębiorcy. Zobaczyliśmy jak  wielkie są serca mieszkańców naszej gminy.

Od 16 marca 2022 roku uchodźcy mogą starać się o przyznanie im nr PESEL, który daje im możliwość skorzystania w pełni z oferowanej pomocy przez polski rząd czy jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki numerowi nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy zyskują również prawo do legalnej pracy oraz bezpłatnej nauki. W dniach 16-29 marca w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Dukli nr PESEL nadano 152 osobom, w tym 70 kobietom, 73 dzieciom i 9 mężczyznom. Aby zapobiec kolejkom są rejestrowani na określoną godzinę. Rejestracja jednej osoby trwa około 40 minut.

 Krystyna Boczar-Różewicz

2022-03-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.