Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

670. lat wsi i Parafii Równe


Promocja książki: Równe – wieś w Beskidzie Niskim

16 lipca 2022 roku w Równem odbyły się uroczystości 670. lecia wsi i Parafii Równe. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. Jubileuszową w równieńskim kościele pw. św. Mikołaja Biskupa o godz. 14.00, kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Kozioł.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości: zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg wraz małżonką, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, sekretarz Gminy Dukla Piotr Świder i mieszkańcy Równego spotkali się na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Równem. Sołtys i radny Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik przywitał przybyłych na uroczystość. Ważnym punktem programu uroczystości była promocja książki pt. Równe – wieś w Beskidzie Niskim, która został a wydana w ramach „Biblioteki Dukielskiej” tj. serii cyklicznych wydawnictw książkowych gminy Dukla poświęconych Dukielszczyźnie, jako XVII tom serii i z okazji tak zacnego jubileuszu. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Bolesława Patli. Składa się z wstępu, 12 rozdziałów, bibliografii i ilustracji. Współautorzy książki to: Bolesław Patla, Krzysztof Buczek, Zdzisław Zaniewicz, Katarzyna Szuba, Edyta Szczurek, Aneta Cyran, Agata Kochan, Beata Bek. Korektę językową wykonała Danuta Uliasz.  Wydawcą książki jest Gmina Dukla, a skład i druk Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. O historii powstania książki opowiedzieli współautorzy  Krzysztof Buczek, Bolesław Patla i Danuta Uliasz. Mieszkańcy Równego, piękne przygotowali salę, między innymi było stoisko z regionalnymi smakołykami i regionalnymi produktami, stare zdjęcia  z „babcinej szuflady”. Na stoisku promocyjnym gminy Dukla można było zakupić książkę o Równem, ale również wcześniej wydane tomy Biblioteki Dukielskiej i innych publikacji gminy

Oprawę artystyczną uroczystości jubileuszowych zapewniła: Kapela – Duklanie, Marcelina Albrycht, laureatka IV Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży w- Wilno 2022 i Zespół Obrzędowo -Śpiewaczy „Równianie”.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-07-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.