Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kłoda drewna jaworowego z Zyndranowej sprzedana najdrożej

XI Submisja Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przyniosła interesujące rozstrzygnięcia. Otwarcia ofert dokonano 26 lutego, czyli tradycyjnie w ostatni piątek tego miesiąca, w Nadleśnictwie Brzozów. O prawo zakupu najlepszego surowca ubiegało się w tym roku 20 kupców reprezentujących firmy z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec i Słowacji.

W tym roku nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie zaoferowały prawie 1425 metrów sześciennych, co oznacza, że jest to wciąż jeden z największych przetargów na drewno cenne w Europie Środkowej. Sprzedano 1285 metrów sześciennych, z tego najwięcej drewna dębowego - 523 m? i jaworowego - 383 m?.

- Sprzedaż prawie 90% oferowanego przez nas surowca trzeba uznać za duży sukces, zwłaszcza w dzisiejszych realiach gospodarczych - stwierdził Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. - Osiągnięte ceny średnie w poszczególnych gatunkach są zadowalające i odzwierciedlają najnowsze tendencje na rynku drewna cennego.

Najwyższą cenę średnią - 1551 zł za m? - uzyskano za drewno jaworowe. Najdrożej sprzedano kłodę z Nadleśnictwa Dukla, za którą nabywca zaoferował 12 222 zł za m?. Pozyskano ją w leśnictwie Zyndranowa w kompleksie leśnym Ostra w trakcie standardowych cięć pielęgnacyjnych. Wciąż zatem niepobity pozostaje rekord cenowy uzyskany podczas VII submisji w 2006 roku. Wówczas to za kłodę jaworu, pozyskanego w Nadleśnictwie Bircza, niemiecka firma okleiniarska zaoferowała 27 072 złotych za m?.

Całość drewna na submisję wybrana została spośród pozyskanego w ramach cięć planowych. Na terenie RDLP w Krośnie pozyskuje się rocznie prawie 1,8 mln. metrów sześciennych drewna.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krśnie

2010-03-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.