Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko informatyka
w Urzędzie Gminy w Dukli
Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Daniel Biały zamieszkały Równe ul. Dworska 22/2.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Pana Daniela Biały, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki. Ponadto wykazał się dobrą znajomością praktycznej wiedzy w zakresie obsługi sieci komputerowej i znajomości systemów operacyjnych.

Dukla, dnia 21 czerwca 2007 r.

Burmistrz
Marek Górak

2007-06-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.