Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 6/242  o powierzchni 0,0682 ha, położona w Dukli,
- działka nr 3544  o powierzchni 0,21 ha, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 listopada 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 stycznia 2019 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-11-26

Zarządzenie nr 140/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 140/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 listopada 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-30

Wykaz

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 828/1, o pow. 0,5884 ha

Dukla
Działka położona przy ulicy Jana Pawła II, niedaleko centrum miasta. Po drugiej stronie ulicy znajduje się gimnazjum i MOSIR

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 grudnia 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-29

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 3544, o pow. 0,21 ha

Łęki Dukielskie
Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy zagrodowej oraz otwartych terenów rolnych na terenie przysiółka Pałacówka

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 6/242, o pow. 0,0682 ha

Dukla
Działka leży na obrzeżu  zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie terenów rolnych. Nie posiada żadnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 1/5 część dz. 311, 0,1594 ha
Nadole
Działka leży na obrzeżu wsi i nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 369, 0,0658 ha
Nadole
Działka nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 373, 0,1526 ha
Nadole
Dojazd do działki jest możliwy polną drogą gruntową .Przez teren działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia

- działka nr 1/5 część dz. 391, 0,1118 ha
Nadole
Działka leży w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych bez uzbrojenia i bez dojazdu

- działka nr 1/5 część dz. 407, 0,0343 ha
Nadole
Działka ma nieregularny kształt, leży w terenie równinnym, podmokniętym bez drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 427, 0,1149 ha
Nadole
Działka posiada dostęp do wewnętrznej drogi asfaltowej, położona jest w terenie równinnym

- działka nr 1/5 część dz. 1034/1, 0,0192 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1036/1, 0,0156 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1037/2, 0,1012 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Na działce znajduje się budynek drewniany mieszkalno-gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce ,

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296 o łącznej powierzchni
0,1014 ha, położona w Dukli,
- działka nr 18/5  o powierzchni 0,2878 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

Zarządzenie nr 102/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 102/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 17 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-17

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

- działka nr 697/2, o pow. 0,0088 ha

Cergowa
Działka położona niedaleko centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej , jednorodzinnej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 2 sierpnia 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.