Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

„Strategia Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2021 - 2027" - ankieta

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2021 - 2027".  To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców. Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Od 18 września do 4 października br. ankietę można będzie wypełnić on-line po adresem:
https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-powiatu-krosnienskiego-na-lata-2021-2027

W wersji papierowej ankietę będzie można pobrać w Starostwie Powiatowym w Krośnie - Kancelaria Ogólna. Wypełnione ankiety w formie papierowej można będzie składać w Starostwie Powiatowym w Krośnie - Kancelaria Ogólna do 2 października br.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu!

2020-09-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.