Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
 5. Informacja na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dukla.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dukla do Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego jako członka wspierającego (druk nr 208)
  • b) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 (druk nr 209),
  • c) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 (druk nr 210),
  • d) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 (druk nr 211),
  • e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2021 (druk nr 212),
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok (druk nr 213).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz.8.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-09-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.