Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Regionalne Centrum Kultury w Równem


Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem realizuje zadanie pn.: „Regionalne Centrum Kultury w Równem-rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie”. W ramach zadania jest wykonywana modernizacja elewacji budynku sali Domu Ludowego i pomieszczeń Regionalnego Centrum Kultury wraz z wymianą okien  i drzwi zewnętrznych.

Na realizację zadania Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł oraz dotację celową na realizację zadania ze środków Gminy Dukla w wysokości 90 000,00 zł. Wnioskodawcami dotacji i  osobami statutowo upoważnionymi do reprezentowania podmiotu RTH w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów są Krzysztof Buczek – Prezes Zarządu i Mariusz Folcik – Sekretarz.

Termin wykonania zadania 01.06.2020r. do dnia 30.11.2020r.

Stowarzyszenie RTH dba o rozwój kultury w miejscowości Równe organizując imprezy i spotkania kulturalne, często o tematyce dotyczącej odchodzących w zapomnienie tradycji i zwyczajów.

Z pomieszczeń Regionalnego Centrum Kultury w Równem będą mogły korzystać wszelkie organizacje i stowarzyszenia wiejskie, młodzież szkolna, nauczyciele z którymi współpracujemy oraz mieszkańcy wioski.  

Mariusz Folcik

Regionalne Towarzystwo  Historyczne w Równem

 

2020-10-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.