Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Gminny Konkurs Wiedzy EkologicznejObchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku obchodzone są podczas Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tematem wiodącym są lasy. Hasło Dnia Ziemi 2011 brzmi "Las całkiem blisko nas".

Na terenie lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce ? parki narodowe. Na terenie lasów znajduje się również znaczna część obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. Lasy, to częste miejsce naszego wypoczynku, rekreacji, a także edukacji. Należy wziąć pod uwagę, że 65% gatunków dzikiej flory i fauny stanowią gatunki leśne. Z okazji Międzynarodowego Roku Lasów należy przypomnieć o historycznej roli lasów. Las to miejsce, które przez tysiąclecia żywiło, odziewało , dostarczało opału i budulca. W lesie odciśnięta została także tragiczna historia Polski. Lasy polskie pełne są pamiątek po powstaniach listopadowym, styczniowym , I i II wojny światowej. Dzisiaj już wiemy, jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze. Coraz większa wiedza o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, stopniowo przynosi widoczne korzyści.

Zorganizowany przez gminę Dukla VI Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych był również wyrazem włączenia się w obchody Dnia Ziemi oraz Międzynarodowego Roku Lasu. W konkursie wzięło udział 20 uczniów szkół podstawowych, wyłonionych w drodze konkursu wewnętrznego w szkołach oraz 13 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Dukla. Do konkursu zgłosiło się również czterech uczniów Zespołu Szkół Publicznych z gminy Jaśliska.

Komisja w składzie: Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik i Artur Paczkowski dokonała weryfikacji konkursowych i przyznała:

- w kategorii konkurs dla Szkół Podstawowych zdecydowanie w czołówce uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce; Weronika Mazur, Aleksandra Uliasz, Tomasz Lorenc. Nie ustępowali im wiedzą również uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie: Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota i Sylwia Mazur. Ewelina Borek z Zespółu Szkół nr 1 w Dukli również uplasowała się w czołówce laureatów.

- w kategorii dla Szkół Gimnazjalnych:
1. miejsce - Izabeli Kopcza z Zespołu Szkół Publicznych w Równem, 2. - Klaudia Mazur z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie, 3. - równorzędne zajęły trzy uczennice: Anna Bogacz, Małgorzata Bossekota z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie oraz Anna Kordyś z Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie. Nagrody dla laureatów ufundowała Gmina Dukla oraz Agencja Rynku Rolnego. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wiedzy.

CH

2011-04-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.