Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA Z DUKLI WE LWOWIE

30 czerwca, tydzień przed dorocznym odpustem ku czci św. Jana z Dukli w Jego sanktuarium, odbyły się uroczystości w kościele lwowskim. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w kościele OO. Bernardynów (obecnie kościół należący do Bazylianów), mszą świętą pontyfikalną, której przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w koncelebrze uczestniczył bp Leon Mały oraz prawie 50 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Okolicznościowe słowo Boże w języku polskim i ukraińskim wygłosił o. Dobrosław Kopesteryński OFM, minister prowincjalny Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie

. Gromadzimy się w tym świętym miejscu, w kościele św. Andrzeja, gdzie przez większość swego życia trudził się, mieszkał, pracował i służył Bogu wielki człowiek - św. Jan z Dukli - mówił w homilii o. Kopysteryński, dodając, że ten święty dzięki swemu posługiwaniu i swojej wierze jest szanowany przez Kościół katolicki, szczególnie w Polsce i na Ukrainie, we Lwowie jest też patronem miasta. Podczas Eucharystii śpiew podtrzymywany był przez chóry z: Łęk Dukielskich, Sambora i Zbaraża, a Liturgiczną Służbę Ołtarza pełnili klerycy seminarium z Ukrainy. Na uroczystości przybyły zorganizowane pielgrzymki z Dukli i Lublina oraz piesza pielgrzymka z Rzeszowa, nie zabrakło także pielgrzymów indywidualnych i mieszkańców Lwowa.

Po Mszy św. ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami św. Jana z Dukli, które o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli przekazał dla Bazyliki Archikatedralnej. Zakończyła się ona modlitwą we lwowskiej katedrze,

- Nie mogłeś pozostać w swoim kościele, w którym przez tyle lat posługiwałeś, ale przyszedłeś do katedry, matki kościołów - mówił ks. abp Mieczysław Mokrzycki przy relikwiach.

- Ufamy, że będziesz się tu czuł dobrze. Pozostałeś na zawsze patronem miasta Lwowa. Prosimy cię, opiekuj się dalej miastem, opiekuj się wszystkimi jego mieszkańcami, wszystkimi wiernymi, którzy będą uciekać się pod twoją obronę. Chroń nas, jak kiedyś chroniłeś od wszelkich niebezpieczeństw i od wszelkich zasadzek: od moru, głodu, ognia i wody - prosił ks. abp Mokrzycki.

1 lipca w katedrze lwowskiej adoracje relikwii oraz okolicznościowe kazania głosił o. Krystian Olszewski, franciszkański animator szerzenia kultu świętych franciszkańskich.

Warto dodać, że mieszkańcy Lwowa od wieków czcili św. Jana z Dukli. Tuż po śmierci w XV wieku zaczęli oddawać mu cześć, św. Janowi przypisują ocalenie Lwowa min. w 1648 roku od najazdu wojsk kozackich i tatarskich. W 400 letnią rocznicę śmierci swego patrona w 1884 roku zorganizowali 10 dniowe uroczystości, w których uczestniczyły rzesze wiernych różnych obrządków.

Stanisław Kalita

2012-07-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.