Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Informacja o stanie oświaty w Gminie Dukla.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały własnej dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości /druk nr 162/,
  • zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013 /druk nr 163/,
  • pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Wietrznie Gmina Dukla /druk nr 164/,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 165/,
  • ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 166/,
  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego /druk nr 167/,
  • podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 168/.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.


Wspólne posiedzenie komisji 27 listopada 2012 r./wtorek/ godz. 8:00.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-11-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.