Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

20 lat z Czytelnikami2 lipca br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli. W programie sesji był Jubileusz 20. lecia Dukli.pl/Dukielskiego Przeglądu Samorządowego i promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic.

Prezentacje multimedialna pt. "20. lecie dukielskiego miesięcznika" zaprezentowała Krystyna Boczar-Różewicz redaktor naczelna gazety. Redaktor naczelna powiedziała: "Jubileusz 20. lecia dukielskiego miesięcznika to święto całej społeczności lokalnej gminy Dukla, to kronika gminy. To święto nie tylko tych , którzy przez dwadzieścia lat tworzą gazetę, ale przede wszystkim tych którzy ją czytają. Przez 20 lat ukazało się 240 numerów gazety i trzy numery specjalne: w kwietniu 1991roku nr "0", kolejny nr w czerwcu 1997 roku z okazji przyjazdu papieża Jana Pawła II i kanonizacji św. Jana z Dukli, i w kwietniu 1991 roku z okazji 10. lecia gazety..." Na temat dukielskiego miesięcznika została napisana praca magisterska przez duklankę Annę Radwańską pt."Dukielski Przegląd Samorządowy 1991- 2005 - próba monografii". Praca napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Jaskuły na Wydziale Humanistycznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku. Przez te wszystkie lata pismo było urozmaicane różnymi rubrykami, ciekawostkami. Powstawały rubryki stałe, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Obecnie jest 14 rubryk stałych, które ukazują sie co miesiąc lub rzadziej. Kilkakrotnie zmieniało się logo gazety, ale zawsze niezmiennym elementem był i jest herb Dukli. Zmieniała sie także cena gazety od 1000 - 5000 zł przed denominacją i od 0,80-2,80 zł po denominacji. Początkowo gazeta miała 8 stron, obecnie 28 lub 32. Od 1 stycznia 2009 roku gazeta zmieniła nazwę na Duklę.pl z podtytułem Dukielski Przegląd Samorządowy. Na łamach gazety ukazało się kilka tysięcy artykułów, informacji, reklam, ogłoszeń, wywiadów, drukowane jest także prawo lokalne - uchwały Rady Miejskiej w Dukli. Gazeta publikuje informacje bieżące, lokalne i z regionu. Podsumowując redaktor naczelna powiedziała: Przez 20 lat zapisano 4445 stron formatu A4, wydano 240 numerów gazety, pojawiło się 1146 reklam, wywiadów udzieliło 152 osoby, łącznie zapisano 27 536 775 cm kw. papieru.

Po przedstawieniu historii miesięcznika redaktor naczelna gazety w imieniu Redakcji uhonorowała imiennymi grawertonami z podziękowaniem wydawców: Marka Góraka, Zygmunta Nowaka i Wiesława Jakimczuka oraz osoby współpracujące z gazetą: Jadwigę Morawską, o. Krystiana Olszewskiego, Waldemara Półchłopka, Józefa Janowskiego, Barbarę Żwirecką, Stanisława Kalitę, Bogdana Kaczora, Wacława Cyrana, Mirosława Matykę, Henrykę Leńczyk, Janusza Krowickiego, Daniela Białego, Sabinę Morawską, Janusza Kubita, Bogdana Szczurka, Edwarda Marszałka, Artura Paczkowskiego, Bartosza Szczepanika, Przemysława Ziółka, Sławomira Błażewicza, Jarosława Szubrychta, Bogdana Trybusa, Błażeja i Stanisława Szczurka i statuetkami: Stanisławę Zaniewicz, Marię Walczak, Halinę Cycak, Fryderyka Krówkę, Zbigniewa Ringera, Augustynę Nawracaj, Zenona Dudzika, Aleksandrę Żółkoś, Wiktora Szyndaka, Norberta Uliasza, Jana Grzywacza, Tadeusza Krotosa, Zenona Leńczyka, Witolda Puza, Barbarę Pudło, Małgorzatę Walaszczyk-Faryj i Henryka Kyca.

Statuetkę od Redakcji redaktor naczelnej Krystynie Boczar-Różewicz wręczyła Halina Cycak. Burmistrz Marek Górak dziękował redaktor naczelnej za wieloletnią pracę w redagowaniu i tworzeniu gazety i w uznaniu zasług wręczył kwiaty i grawerton z podziękowaniem. Podsumowując dyskusję burmistrz Marek Górak podziękował wszystkim za pracę przy tworzeniu gazety, jej doskonaleniem i staraniami w utrzymaniu jej na rynku.

W programie uroczystej sesji była również promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Krystyna Boczar-Różewicz - gł. specjalista ds. promocji, pod redakcją której powstał album zaprezentowała album, a także dziękowała wszystkim, których zdjęcia znalazły się w album i sponsorom za wsparcie finansowe: Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu Oddział w Dukli, Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa Żwir-Geo w Trzcianie, Stacji Narciarskiej Chyrowa - Ski, Spółce Metalnaft i Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie.

Na małej wystawce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 20. lecia można było zobaczyć wszystkie numery juz archiwalne dukielskiego miesięcznika, a także zakupić nowy, promowany album, prezentujący: architekturę, przyrodę, turystykę i imprezy stałe gminy Dukla. Uroczysta sesję uświetnił koncert muzyki klasycznej uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krośnie pod kierownictwem pani dyrektor Doroty Skibickiej.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć gazecie kolejnych jubileuszy.

Więcej zdjęć w galerii...

kbr

2011-07-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.