Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Poprawimy przejezdność drogi jeszcze dzisiaj

Mieszkańcy gminy Dukla przychodzą ze skargami, które dotyczą niewłaściwego utrzymania przejezdności dróg w obecnym czasie w gminie Dukla, w miejscowościach: Zboiska, Wietrzno, Łęki Dukielskie, do burmistrza Dukli. Ponieważ jest to droga powiatowa, gmina Dukla nie ma obowiązku ani możliwości utrzymywania przejezdności tej drogi. Taki obowiązek ma Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie - zarządca drogi.

Obwód Drogowo-Mostowy w Dukli podlega Powiatowemu Zarządowi Dróg w Krośnie. Utrzymuje drogi, w tym w zimie ich przejezdność w całym powiecie. W gminie Dukla dróg powiatowych jest 64 km. Odśnieżanie drogi to ściągnięcie warstwy śniegu po ustąpieniu opadów atmosferycznych (do 24 godz.) i piaskowaniu mieszanką piaskowo-solną na niebezpiecznych łukach, zatokach przystanków autobusowych, jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości - mówi Jacek Mercik kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli. W samej gminie Dukla pracuje dwie pługo-piaskarki: Iveco i Liaz, a także pług ciężki Scania i dwa pługi wirnikowe, zakupione specjalnie na Jasionkę i Lubatową. W miarę naszych możliwości odśnieżamy drogi i posypujemy mieszanką solną, koleiny ciężko jest zlikwidować, a to one maja największy wpływ na komfort jazdy - dodaje p. Jacek Mercik. Zobowiązujemy się dzisiaj do poprawy tej nawierzchni poprzez zwiększenie piaskowania mieszanką zawierającą większą ilość soli i użyciu pługa ciężkiego do likwidacji nabojów lodowych (kolein) na odcinku drogi Zboiska-Wietrzno-Łęki Dukielskie -Kobylany - obiecuje kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli.

Interweniowała: Krystyna Boczar-Różewicz
Dukla.pl/DPS

2012-01-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.