Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ewa Kaczmarska-Więckowska prezesem Krośnieńskiego Koła Sołtysów

31 marca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Suchodole, odbyło się spotkanie sołtysów powiatu krośnieńskiego, które oficjalnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak.

Jako pierwszy głos zabrał prof. nadz. dr hab. Władysław Witalisz, przedstawił zebranym prezentacje dotyczącą działalności PWSZ. Następnie Wiesław Baranowski, dyrektor Departamentu ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego mówił o możliwości pozyskiwania środków pomocowych przez mieszkańców wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O działalności w zakresie ochrony środowiska na wsi mówiła dr inż. Ewa Lipińska, pracownik naukowy PWSZ. Informację odnośnie składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników przekazał zebranym Stanisław Majda, przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR. Uczestnicy konwentu mieli również okazję zapoznać się z ofertą promocyjną Banku Gospodarki Żywnościowej, którą przedstawił dyrektor regionalny Tadeusz Wójcik.

Stanisław Lawera, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, poprowadził drugą część konwentu. Głównym punktem był wybór prezesa i Zarządu Krośnieńskiego Koła . Na funkcję prezesa zgłoszono dwie kandydatki, Teresę Sirko i Ewę Kaczmarską - Więckowską. Nowym prezesem Krośnieńskiego Koła Sołtysów została Ewa Kaczmarska - Więckowska, sołtys Mszany. Wiceprezesem Teresa Sirko, sekretarzem Józef Magnuszewski, skarbnikiem Tadeusz Stefanik. Władysław Boczar sołtys Teodorówki został wybrany ponownie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Do nowego Zarządu weszli przedstawiciele z wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Starosta Jan Juszczak pogratulował nowo wybranym władzom krośnieńskiego koła. Podziękował również prelegentom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konwentu, a także gościom, którzy zaproszenie przyjęli.

Krystyna Boczar-Różewicz, źródło: www.powiat.krosno.pl

2012-04-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.