Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Relikwie bł. Jana Pawła II w parafii Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich

23 listopada br. ks. proboszcz Zdzisław Babiarz oraz trzyosobowa delegacja grona pedagogicznego na czele z panią dyrektor Krystyną Delimatą miała zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu. Miejscem tego spotkania był budynek Kurii Metropolitalnej w Krakowie mieszczący się przy znanej wszystkim ulicy Franciszkańskiej 3. To właśnie tu, każdorazowo podczas pielgrzymek do ojczyzny, zatrzymywał się nasz Wielki Rodak. Mając na uwadze fakt, że kardynał Dziwisz jest jedyną osobą, która przez wiele lat pozostawała w tak bliskich kontaktach z naszym Ojcem Świętym, odczuwaliśmy szczególną radość, że to właśnie z jego rąk przyjmujemy relikwie. Podczas spotkania w kilku zdaniach opowiedzieliśmy kardynałowi o naszej szkole i pokazaliśmy kronikę, w której staramy się zamieszczać informacje o wydarzeniach związanych z osobą Patrona. Znakiem upamiętniającym nasze spotkanie z byłym sekretarzem Ojca Świętego jest jego wpis do kroniki: "Niech Patron błogosławiony Jan Paweł Wielki opiekuje się całą szkołą, która nosi Jego imię." Ponadto kardynał przekazał nam reprodukcję pięknego obrazu z wizerunkiem Jana Pawła II autorstwa włoskiej malarki.

Druga niedziela Adwentu, tj. 9 grudnia br. to kolejna ważna data dla całej wspólnoty parafialnej z Łęk Dukielskich. W tym dniu nastąpiło wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczysta Msza św. o godz. 10.00, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni, która powstała na okoliczność beatyfikacji Papieża - Polaka.

Ksiądz rekolekcjonista, w homilii podkreślał, jakim człowiekiem był Jan Paweł II, jak ogromną rolę w Jego niełatwym życiu odgrywała modlitwa. Zwrócił też uwagę na fakt, że polski papież jest jednym z nielicznych, któremu tuż po śmierci nadano przydomek "Wielki". Ta świadomość powinna towarzyszyć wszystkim, którym jest bliski. Modlitwa za przyczyną bł. Jana Pawła II, oddawanie czci jego relikwiom muszą być powiązane z życiem, w którym realizowane są Boże przykazania.

Ksiądz Z. Babiarz, na zakończenie uroczystości, podzielił się osobistymi refleksjami związanymi ze spotkaniem z Ojcem Świętym. Wyznał, że sam jest bardzo wzruszony, iż w jego parafii Jan Paweł II pozostanie już na zawsze, a radosny dzień wprowadzenia relikwii zbiegł się z zakończeniem peregrynacji Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego w archidiecezji przemyskiej. W oprawę liturgii włączyła się społeczność szkolna i parafialna, a pieśni wykonywały naprzemiennie dwa chóry z Łęk Dukielskich: Musica i Łęczanie.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie.

Podczas tej niecodziennej uroczystości w sercach wielu zebranych odżyły wspomnienia związane z pobytem Wielkiego Jana Pawła II na Podkarpaciu.

Cieszymy się, że piękna świątynia w Łękach Dukielskich od tej pory jest miejscem szczególnej obecności Jana Pawła II. Niech ta obecność przyczynia się do umacniania wiary i życia zgodnego z nauką, jaką nasz Patron głosił.

Więcej zdjęć w galerii...

Urszula Szpiech

2012-12-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.