Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 18
38-200 Jasło

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

Obecnie trwa nabór na szkolenia zawodowe:

  • Spawanie MAG 135 II stopień
  • Spawanie TIG 141 II stopień
  • Koparka jednonaczyniowa dla osób posiadających książeczkę Operatora koparko-ładowarki
  • Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne wg. nowych zasad dla osób przed 21 rokiem życia
  • Świadectwo na przewóz osób wstępne wg. nowych zasad dla osób po 23 roku życia
  • Kurs makijażu i wizażu z egzaminem czeladniczym
  • Kurs stylizacja paznokci z egzaminem czeladniczym
  • Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu i bezpłatne badania lekarskie.
Koszt udziału w szkoleniu dla Uczestnika: 10% wartości danego szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 32 a
(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 14)
tel.: 13 493 79 87
oraz na stronie internetowej www.ckz.pakd.pl

"Certyfikowane kwalifikacje nową szansą"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2011-11-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.