Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wielkanocne refleksje4 kwietnia 2012r. uczniowie ZSP im. M. i M. Krukierków w Równem pod opieką diakona A. Drozda odegrali sztukę "Mój Chrystus połamany". W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane były: p. B. Bek i p. K. Patla. Spektakl odbył się dwukrotnie w Sali Domu Ludowego w Równem. Najpierw misterium wielkanocne obejrzeli uczniowie wraz z Radą Pedagogiczną, a następnie mieszkańcy Równego, którzy licznie przybyli, by zobaczyć sztukę. Było to przedstawienie przygotowujące wszystkich do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Młodzi aktorzy zaprezentowali historie zwykłych ludzi, których życie zmieniło się za sprawą połamanej figurki Chrystusa. Zagubieni bohaterowie odnajdywali właściwą drogę prowadzącą do zbawienia. Sztuka "Mój Chrystus połamany" skłoniła zebranych do wielu refleksji nad sobą, swoim postępowaniem i życiem. Aktorzy odgrywający swoje role z przejęciem i zaangażowaniem uzmysłowili wszystkim, że niejednokrotnie wydaje się nam, że znamy Chrystusa, jego naukę, a tymczasem są to tylko pozory. Spektakl pozwolił oglądającym w zasłuchaniu i skupieniu zatrzymać się na chwilę, by zgłębić sens i tajemnicę krzyża. Historia oszpeconej i skradzionej figurki okazała się wspaniałą lekcją i nauką, pomogła zrozumieć to, czego Chrystus oczekuje od człowieka. Dialogi między Chrystusem a bohaterami, wypowiedzi odnoszące się do krzyży dnia codziennego, których doświadczamy, wywoływały głębokie przeżycia i wzruszenie wśród oglądających, o czym świadczyła panująca na sali powaga i skupienie. Sztuka skłaniała do refleksji, by zastanowić się nad życiem, nad tym, co tak naprawdę jest dla nas istotne. Spektakl uświadomił zebranym, że w każdym z nas jest "Chrystus połamany", bo zranienia nie omijają żadnego człowieka, dlatego każdy potrzebuje wsparcia i pomocy. Ważnym przesłaniem była myśl, że krzyż jest wpisany w istotę człowieczeństwa, ale współczesnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć cierpienia, których doświadcza. Na zakończenie wykonano utwór muzyczny skłaniający do refleksji nad sensem krzyża i cierpienia. Po spektaklu p. dyrektor K. Reczkowska - Buryła złożyła zebranym życzenia świąteczne podziękowała diakonowi i młodym aktorom, którzy dostarczyli głębokich przeżyć. Trud i zaangażowanie młodzieży włożone w wykonanie sztuki pozwoliło odczytać sens słów: "Miłość to krzyż, a krzyż to cierpienie...".

Edyta Szczurek

2012-04-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.