Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nowy Zarząd wybrany

22 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli. W czasie zebrania sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dotychczasowy Naczelnik OSP w Dukli Zenon Kostyra.

W 2010 roku jednostka straży z Dukli wyjeżdżała 70 razy do działań ratowniczo-technicznych. W tym 12 razy wyjeżdżano na akcje przeciwpowodziowe do Sandomierza i Gorzyc, gdzie ratowano dobytek i życie ludzkie.

Na zebraniu Naczelnik OSP Zenon Kostyra złożył rezygnację z dotychczas pełnionej już od 20 lat funkcji i został przyjęty w poczet członków honorowych OSP. Otrzymał podziękowanie i pamiątkowy dyplom za 35 letnią pracę w straży, w tym 20 lat był Naczelnikiem. Podczas zebrania odznaczeni zostali za wysługę lat wszyscy druhowie z OSP Dukla oraz członkowie honorowi i wspierający. Odznaczenia wręczali przedstawiciele Zarządu Gminnego i z Zrzeszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie. A odznakami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych brązowymi, srebrnymi i złotymi zostali uhonorowani członkowie młodzieżowej drużyny przy OSP w Dukli.

W czasie zebrania został wybrany nowy Zarząd, w skład którego weszli druhowie: Wiktor Madej - prezes, Marek Górak - wiceprezes, Jacek Ukleja - naczelnik, Andrzej Szczęsny - zastępca naczelnika, Łukasz Jankowski - skarbnik, Arkadiusz Mormol - sekretarz, Wojciech Ukleja - gospodarz, Witold Pietruszka - kronikarz.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Jerzy Pęcak - przewodniczący, Zdzisław Cyran i Zenon Kostyra - członkowie.
Ustępującemu Naczelnikowi Zenonowi Kostyrze gratulujemy i życzymy zasłużonego wypoczynku, nowemu Zarządowi gratulujemy wyboru.

kbr2011-01-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.