Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Droga w MszaniePowiat Krośnieński zakończył inwestycję związaną z odbudową drogi powiatowej Chyrowa-Mszana-Tylawa na długości 6750 m. Jest to bardzo ważna droga, która stanowi alternatywę dla drogi krajowej nr 9. Jest łącznikiem między drogą krajową w Tylawie, a drogą wojewódzką w Iwli. Wydarzenia sprzed kilku miesięcy pokazały, że objazd przez Mszanę jest potrzebny.

Przypomnijmy. W czerwcu br. w wyniku powodzi oberwana została część drogi krajowej prowadzącej na Słowację i południe Europy, wówczas przejazd możliwy był właśnie tą drogą. Niestety natężenie ruchu, głównie samochodów ciężarowych i TIR-ów spowodowało degradację nawierzchni drogi.

Dzięki staraniom starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka i burmistrza gminy Dukla Marka Góraka udało się pozyskać dotację z MSWiA w kwocie 3 mln zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Po przetargu okazało się, że są oszczędności ponieważ koszt odbudowy drogi Chyrowa-Mszana-Tylawa wyniesie 2. 569 tys. zł . Wówczas na wniosek starosty i za zgodą ministerstwa pozostałe środki przeznaczono na remont nawierzchni drogi powiatowej Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa. 17 listopada odbyło się oficjalne otwarcie dróg wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi w Iwli i Mszanie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele powiatu krośnieńskiego starosta Jan Juszczak, dyrektor-etatowy członek zarządu Jan Pelczar, władze gminy burmistrz Marek Górak, zastępca burmistrza Andrzej Bytnar, radni powiatowi i gminni, sołtysi, księża, przedstawiciele wykonawcy robót oraz mieszkańcy. Sołtys Mszany, Ewa Kaczmarska-Więckowska w imieniu całej społeczności lokalnej złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji, w szczególności staroście i burmistrzowi. Formą podziękowania była część artystyczna specjalnie przygotowana dla gości przez młodzież z Mszany. Przed licznie przybyłą publicznością zaprezentował się kabaret "Mszańskie dziewczyny i on" oraz zespół taneczny "Master S".

Na zakończenie spotkania starosta Jan Juszczak powiedział: W tej kadencji staraliśmy się przede wszystkim pozyskiwać środki zewnętrzne, bez których wiele inwestycji nie udałoby się zrealizować. Gdy powstało osuwisko na drodze krajowej pojawił się pomysł, by wspólnie z burmistrzem Dukli poszukać środków finansowych na przebudowę dawno nie remontowanej drogi w Mszanie- przypomniał. Prowadziliśmy rozmowy w Rzeszowie, dwukrotnie jeździłem do Warszawy i udało się. Jest to dla mnie wielka radość widząc dziś Państwa zadowolenie, bo naszą misją jest służyć ludziom-podkreślił starosta. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem burmistrza Marka Góraka i radnych tej kadencji za zrozumienie i wsparcie. Mieszkańcom życzę aby ta droga służyła przez wiele lat. Do życzeń dołączył się również burmistrz Marek Górak, który na zakończenie pogratulował mieszkańcom Mszany udanej inwestycji.

Ewa Bukowiecka
2010-11-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.