Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogloszenie

ZARZĄD OSIEDLA DUKLA
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DUKLI NA
OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
które odbędzie się w dniu 27 października 2011 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali kina "PROMIEŃ" w Dukli

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków
  5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
  6. Sprawy wniesione przez mieszkańców
  7. Dyskusja
  8. Zakończenie

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
Zenon Leńczyk

2011-10-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.