Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Gimnazjum w Dukli na 2. miejscu


w  Ogólnopolskim  Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 W tym roku, po raz trzeci, uczniowie Gimnazjum w Dukli przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Była to już XVII edycja tego konkursu, a jego organizatorami były Zespoły Parków Krajobrazowych ze wszystkich województw Polski.
Uczestnicy konkursu reprezentowali park krajobrazowy, którego obszar znajdował się na terenie gminy danej szkoły. Konkurs składał się z pięciu etapów, tj. szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Obejmował ogromny zakres wiedzy z geografii, biologii, ekologii, ochrony środowiska oraz wiadomości dotyczących walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystycznych parków krajobrazowych naszego województwa.
Do I-szkolnego etapu przystąpiło 47 uczniów gimnazjum z klasy IIA, IIB i IIIA. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu zawierającego 25 pytań; 15 z zakresu wiedzy ogólnej i 10 z zakresu wiedzy o Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Na tym etapie wyłoniony został 4-osobowy skład zwycięzców, który reprezentował naszą szkołę w kolejnych zmaganiach. Stanowili go:
Wiktoria Jakieła z klasy IIB
Martyna Jakieła z klasy IIIA
Bartosz Zych z klasy IIA
Marcel Bytnar z klasy III A
II-gminny etap nasi przedstawiciele wygrali walkowerem.
W styczniu odbył się III-parkowy etap konkursu. W eliminacjach wzięły udział 23 drużyny. 14 zespołów reprezentowało parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a kolejnych 9 drużyn -parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
Na tym etapie zespół dukielskiego gimnazjum pokonał rywali z Jaślisk oraz uzyskał najwyższy wynik spośród pozostałych drużyn naszego karpackiego regionu.
            23 marca 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miał miejsce IV-wojewódzki etap konkursu. Wzięło w nim udział 9 zwycięskich szkół. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 pytań; 15 z zakresu wiedzy ogólnej i 10 z zakresu wiedzy o parkach krajobrazowych położonych na terenie województwa podkarpackiego, a w części II rozpoznawali 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Drużyna Gimnazjum w Dukli zajęła
2 miejsce
ulegając jedynie zespołowi Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej.
Wszystkie zespoły otrzymały gratulacje i okolicznościowe upominki z rąk Pani  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej, Andrzeja Kuliga  - dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Łukasza Piroga - dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz  Jerzego Wolskiego - dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Ponadto każdy z uczestników otrzyma na tegorocznym świadectwie szkolnym dodatkowe punkty przyznane zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
           
Anna Lis
nauczycielka geografii w ZS nr 2
2018-04-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.