Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 
ZARZĄDZENIE NR 84/17 BURMISTRZA DUKLI z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2018
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na 2018 rok wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję:
w formacie .doc
w formacie .pdf

 

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu obywatelskiego na 2018 rok:
w formacie .docx
w formacie .pdf

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.