Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Mikołajkowy turniej szachowy

Komunikat organizacyjny
Mikołajkowy Turniej Szachowy Dukla 2011

 1. Organizator
  • Bank PKO BP Oddział 1 w Dukli
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
  • Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli
 2. Cel
  • Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
  • Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
  • Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
  • Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Dukla.
 3. Miejsce i termin
  Turniej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli w dniu 6 grudnia 2011r.
  • Rozpoczęcie turnieju o godz. 845
  • Godzina 9.05 - 9.25 I runda
  • Godzina 9.30 - 9.50 II runda
  • Godzina 9.55 - 10.15 III runda
  • Godzina 10.10 - 10.30 przerwa
  • Godzina 10.30 - 10.50 IV runda
  • Godzina 10.55 - 11.15 V runda
  • Godzina 11.15 - 11.35 VI runda
  • Godzina 11.35 - 11.45 przerwa
  • Godzina 11.45 - 12.05 VII runda.
  • Godzina 12.10 - 12.30 VIII runda.
  • Godzina 12.35 - 12.55 IX runda.
  • Około godziny 1320 ogłoszenie wyników po pierwszym turnieju i rozdanie medali.
 4. System rozgrywekTurniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
  • szkoły podstawowe
  • gimnazja i szkoły średnie
   systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 10 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.
 5. Uczestnictwo
  W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu Gminy Dukla.
 6. ZgłoszeniaDo dnia 02.06.2011 z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej szkoły, do której uczęszcza na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, faksem 134330003 lub listownie na adres Szkoła Podstawowa w Iwli; 38-450 Dukla; Iwla 22.
 7. Koszty uczestnictwa
  Udział w turnieju jest bezpłatny.
 8. Nagrody
  Dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek, w każdej kategorii będą dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 9. Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian.
  Wszystkie odpowiedzi odnośnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 134330003 lub 781787011.
2011-11-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.