Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz.13:00 w sali multimedialnej Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1 XXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za rok 2011.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za rok 2011.
 6. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za rok 2011.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za rok 2011.
 8. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 9. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Dukla na lata 2012-2015 (druk nr 134),
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 (druk nr 135),
  • c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 136),
  • d) zaciągnięcia pożyczki pomostowej w kwocie 420.000,00 zł (druk nr 137),
  • e) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 250.000,00 zł (druk nr 138),
  • f) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 5.500.000,00 zł (druk nr 139)
 11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 12. Oświadczenia i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
28 czerwca 2012 r./czwartek/ godz. 9.00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-06-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.