Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Bezpieczniej na drodze w Głojscach

Powiat Krośnieński zakończył budowę chodnika w Głojscach w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa - Draganowa - Głojsce, w okolicach szkoły i kościoła. Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej w 2010 roku, w ramach której wybudowano 300 m chodnika. Zakończony w tym roku etap obejmował również budowę 300 m chodnika o szerokości 1,5 m oraz budowę kolektora burzowego. Gmina Dukla partycypowała w kosztach przedsięwzięcia. Całkowita wartość inwestycji to 137 760 zł, a tym wkład gminy Dukla wynosi 50 tys. zł.

Przy odbiorze robót obecni byli dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, zastępca burmistrza Dukli Andrzej Bytnar, radna gminy Halina Pietruś, która czyniła starania o budowę chodnika i zabiegała o środki z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji oraz Janusz Zajdel ze Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Krystyna Boczar-Różewicz

2012-11-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.