Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

XVII Spotkanie opłatkowo-noworoczne

6 stycznia 2013

Organizator:
Oddział PTTK w Krośnie
Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie

Trasa piesza:
LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA( 716 m np. m) - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA

Wyjście z Lipowicy około godz. 9.35
Zapewniamy dojazd i powrót autokarem - zbiórka uczestników - Biuro PTTK Krosno, ul. Krakowska 9 - godz. 9.00 zgłoszenia chętnych i wpłata wpisowego do dnia 03.01.2013
Koszt (transport, plakietka, ubezpieczenie NNW)
- członkowie PTTK - 15,00 zł
- pozostali - 18,00 zł

Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką, transport, plakietkę, opłatek, ognisko - prowiant na ognisko we własnym zakresie.
Zamówienia na same plakietki można zgłaszać do dnia 03.01.2012
Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2012 r. posiadają ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy do ubezpieczenia podają adres i numer PESEL.

Zapraszamy - do zobaczenia na Cergowej

2013-01-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.