Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o naborze wniosków

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie "Małych Projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY" działającej na terenie gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz - Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce PiastoweTermin składania wniosków:
Od 31 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania "KRAINA NAFTY", 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku: Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Kraina Nafty" dla działania "Małe Projekty", określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 650 893,15 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 40% punktów z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria 4 i 8 uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

Pliki do pobrania:

Wykaz dokumentów...
Karta oceny zgodności...
Oświadczenie wnioskodawcy...

2012-12-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.