Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

"Dukla - wrota Karpat" - premierowa projekcjaPrzy wypełnionej po brzegi sali w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 29 maja br. odbyła się premierowa projekcja filmu promującego atrakcje turystyczne gminy Dukla pt. "Dukla - wrota Karpat". Film przygotowany jest dla turysty, promuje atrakcje przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, pokazuje jak można spędzić aktywnie czas na Dukielszczyźnie, pięknym zakątku Beskidu Niskiego.

Uczestniczyli w niej ci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do powstania filmu: uczniowie, nauczyciele i inni mieszkańcy Dukli i okolicy, którzy wzięli udział w filmie, sponsorzy w osobach Jacka Stusika - dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Oddział w Krośnie i Wiesława Jakieły reprezentującego Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dukla i dyrektorzy jednostek gminnych. Realizatorem filmu była TVP Oddział w Rzeszowie. W premierowej projekcji wziął udział burmistrz Dukli Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic i radni Rady Miejskiej, a także ks. prałat Stanisław Siara - proboszcz dukielskiej fary i sołtysi z terenu gminy Dukla. Telewizję Rzeszów reprezentował dyrektor Oddziału Włodzimierz Rudolf, reżyser filmu Jacek Szarek, Henryk Nicpoń- gł. specjalista ds. promocji TVP Rzeszów. Edward Marszałek reprezentował RDLP w Krośnie. Wszyscy uczestnicy promocji otrzymali pamiątkową płytę z filmem.

Po projekcji filmu wystąpił Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Szarotka - Duklanie". Pani Halina Cycak - gł. specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Dukli - organizator konkursu i burmistrz Dukli Marek Górak wręczyli nagrody laureatom VII. Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Premierowa projekcja filmu zakończyła sie degustacją jadła regionalnego, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Równego. Mogliśmy także skosztować miody z Pszczelarskiego Gospodarstwa Ekologicznego i wędliny z Zakładu Mięsnego "Jasiołka" w Dukli.Dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie w realizację filmu: mieszkańcom gminy Dukla - uczestniczącym w filmie, sponsorom: Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Oddział w Krośnie, Krośnieńskim Fabrykom Mebli "KRO-FAM", Firmie "Metalnaft" sp. z o.o., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski, Pszczelarskiemu Gospodarstwu Ekologicznemu pp. Marty i Krzysztofa Bałonów, Gospodarstwu Ekologicznemu "Figa" z Mszany Waldemara i Tomasza Maziejuków, Zakładowi Mięsnemu "Jasiołka" z Dukli. Słowa podziękowania kieruję do: Muzeum Historycznego- Pałac w Dukli, Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski, Koła Gospodyń Wiejskich z Równego, Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego "Szarotka-Duklanie" i dyrektorów dukielskich szkół.

Krystyna Boczar-Różewicz

2012-06-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.