Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że ukazał się siódmy już tom cyklu Biblioteki Dukielskiej: Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku. Autorem jest Janusz Kubit. Wydawcą Gmina Dukla, a do druku przygotowało Wydawnictwo RUTHENUS z Krosna

Książka składa się z: przedmowy, wstępu, 5 rozdziałów, zakończenia, podziękowania, bibliografii, słowniczka skrótów, indeksu osobowego i ilustracji. Opracowanie historyczne "Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku" przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii "Karpaty", dla obrony południowej granicy ze Słowacja i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP "Karpaty" i Batalionu Obrony Narodowej "Krosno" i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.

Książka do nabycia w Informacji Turystycznej, ul. Trakt Węgierski 26a (budynek na dworcu autobusowym) i w księgarni w rynku.

Krystyna Boczar-Różewicz

2012-12-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.