Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wodociąg w Nadolu

W bieżącym roku rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowości Nadole. W ramach tego zadania wybudowane zostanie 7,7 km wodociągu w Nadolu. Przeprowadzony zostanie także remont wodociągu w Dukli na ulicach Żwirki i Wigury i Kopernika. Całkowity koszt inwestycji to 1 069 tys. zł. Na ten cel gmina pozyskała 607 989 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oś IV Infrastruktura Ochrony Środowiska schemat IV1B Zaopatrzenie w wodę. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego ze Stróżówki

Krystyna Boczar-Różewicz

2012-10-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.