Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY"
działającej na terenie gmin:
Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD "Kraina Nafty"
Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów
2011-10-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.